Süs Bitkileri

İç ve dış mekan süs bitkileri üretiminde önemli bir yere sahip olan Yalova, ülkemizde süs bitkileri üretimi yapan 28 il arasında üretim miktarı ile İzmir ve Antalya’nın ardından 3. sırada gelmektedir. 

Yalova’da dış mekân süs bitkileri üretimi, üretim alanı ve çeşit bakımından ilk sırada yer almaktadır. İlde süs bitkisi üretim alanı 3.678,8 dönümdür (2021). Kesme çiçeklerden gül, fresia, lisianthus ve şebboy en fazla ekim alanına sahip bitkilerdir. Bununla birlikte kesme orkide ilde topraksız kültürde ve yüksek kalitede üretilmektedir.

Süs bitkileri sektörü özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında, üretim alan ve değeri açısından birçok ülke için önemli bir alt sektör konumuna gelmiştir. Sektörde en yaygın sınıflandırma kullanım amaçlarına göre olup süs bitkileri; kesme çiçekler, iç mekân (saksılı), dış mekân (tasarım) ve doğal çiçek soğanları olmak üzere 4 alt sektöre ayrılmıştır. Sektör, çevre ve insan sağlığı, plastik, ambalaj, gübre, tarımsal mücadele ilaçları, soğutma ve kimya gibi sanayi kolları ve ulaşım gibi sektörlerle yakın ilişki içindedir.

Gelişen Altyapı ve Örnek Kümelenme Modeli

Yalova’da süs bitkileri sektöründe iki büyük ölçekli yatırım bulunmaktadır. Bunlardan ilki şu an faaliyette olan ve 42 yatırımcıyı tek çatı altında birleştiren Bronze Label sahibi kümelenme örneği Yalova Garden A.Ş.’dir. Diğeriyse, kamulaştırma süreci tamamlanma aşamasında olan Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Çiçekçilik OSB)’dir.   

İlde bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü süs bitkileri; tıbbi ve aromatik bitkiler ile meyvecilik, sebzecilik, mantarcılık alanlarında araştırma çalışmaları yürütülmektedir.  Enstitü bünyesinde kurulan Türkiye Geofit Bahçesi, ülkemizin ilk dünyanın da en büyük geofit bahçelerinden birisidir. Türkiye florasında doğal yayılış gösteren 900 türün Yalova’da muhafazası gerçekleştirilmektedir. Ayrıca diğer ülkelerden temin edilmekte olan 1.000’e yakın tür ile toplam 2 bin civarında geofit türü aktif dönemlerinde sergilenmekte ve çeşit geliştirme çalışmaları, tıbbi amaçlı çalışmalar, gıda amaçlı çalışmalar için genetik kaynak oluşturmaktadır.

Artan İhracat ve Geniş Pazar İmkanı

Süs bitkilerine dair ülkemizdeki güçlü iç pazar talebinin yanı sıra üretim sadece yurt içi pazarlarda tüketilmemekte, aynı zamanda ihracat da yapılmaktadır. Yalova’nın süs bitkileri ihracatı genel itibariyle yıllara sair artmakta olup 2022 yılı ihracatı önceki yıla göre % 5,4 artarak 5.106.309 dolar olarak gerçekleşmiştir.