Yatırım Ortamı – Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla,sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar  planlarındaki  oranlardâhilinde  gerekli  ortak  kullanım  alanları,  hizmet  ve  destek  alanları  ve  teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade etmektedir.

Yalova’da şehrin sanayi yapılaşmasında; planlı sanayileşmeye olanak tanıyan, çarpık kentleşme ve ekolojik dengesizlik gibi sorunları önleyen ve alt yapı yetersizliğinden kaynaklanan yatırım problemlerine çözüm üreten kümelenme olgusunun temel unsurlarından birini oluşturan ihtisas organize sanayi bölgeleri tercih edilmektedir. 

2022 yılı sonu itibariyle Yalova’da 4’ü kuruluş aşamasında olan 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. AKSA, AKKİM, DOWAKSA gibi büyük firmaları içeren Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas OSB (YALKİM OSB) ildeki tek faal OSB’dir. Yatırım halindeki OSB projelerinin hayata geçmesiyle Yalova’da toplam OSB alanının 1.246 hektar olması hedeflenmektedir.

Kuruluş süreçlerinde son aşamaya gelen, altyapı çalışmaları devam eden ve yapı ruhsatı izni vermeye başlayan Avrasya Giyim ve Gemi İhtisas OSB ve Yalova Makine İhtisas OSB’nin 2023 yılı içerisinde ilk etaplarının açılışının gerçekleşerek faaliyete başlaması öngörülmektedir.